Wybory Sejm Senat 2007

Powołanie obwodowych komisji wyborczych

  • Drukuj

ZARZĄDZENIE Nr 0152/13/2007
WÓJTA GMINY MARKLOWICE
z dnia 28 września 2007 r.
w sprawie : powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 21 października 2007 r.
Na podstawie art. 48 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 46, poz. 499).

Wójt Gminy Marklowice
z a r z ą d z a, co następuje :

§ 1

Powołuje się na terenie gminy Marklowice trzy obwodowe komisje do przeprowadzenia głosowania i ustalenia wyników głosowania w obwodzie, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej wyznaczonych na dzień
21 października 2007 r. w następujących składach :

1.Obwodowa Komisja Nr 1 /Szkoła Podstawowa nr 1/ :

1.Ochojska Halina
2.Skupień Teresa
3.Gawlina Justyna
4.Burszczyk Monika
5.Somerlik Joanna
6.Krakowczyk Gabriela – osoba wskazana przez Wójta
7.Furczoń Anna – osoba wyznaczona przez Wójta w trybie art. 48 ust.6 ustawy Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. Nr 46, poz.499 z 2001 r. z późn. zm.)

2. Obwodowa Komisja Nr 2 /Szkoła Podstawowa nr 2/ :

1.Konieczny Stella
2.Dobisz Marian
3.Kosmala Katarzyna
4.Miszczyk Bogusława
5.Naczyński Łukasz
6.Delijewski Sebastian
7.Wodecka Beata – osoba wskazana przez Wójta

3. Obwodowa Komisja Nr 3 /budynek Ochotniczej Straży Pożarnej/

1.Gojny Joanna
2.Burket Barbara
3.Oleś Żaneta
4.Furgał Izabela
5.Wróbel Kazimiera
6.Somerlik Marta
7.Somerlik Czesława – osoba wskazana przez Wójta

§ 2

Zarządzenie ogłasza się poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w budynku urzędu, oraz w siedzibach obwodowych komisji wyborczych.