Text size

 

 

Czech English French German Italian Portuguese Russian Slovak Spanish Ukrainian
czwartek 9 luty 2023

Archiwalne Przetargi

NABÓR NA STANOWISKO REFERENT W DZIALE ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH

NABÓR NA STANOWISKO URZĘDNICZE- REFERENT W DZIALE ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W MARKLOWICACH
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Marklowicach
ul. Wyzwolenia 71, 44-321 Marklowice
ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze referent ds. świadczeń rodzinnych
1.Opis stanowiska:
Podstawowy zakres obowiązków:
a)obsługa klienta w sprawach związanych z ustawą o świadczeniach rodzinnych,
b)prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem prawa do świadczeń rodzinnych,
c)sporządzanie list wypłat zasiłków,
d)odpowiedzialność za prawidłowe naliczanie wysokości świadczeń,
e)kompletowanie danych niezbędnych dla sprawozdawczości z zakresu prowadzonych spraw,
f)obsługa programu komputerowego w/w zakresie.

2.Wymagania związane ze stanowiskiem:
Wymagania niezbędne:
a)Wykształcenie wyższe lub średnie ekonomiczne.
Wymagania dodatkowe:
a)kierunki wykształcenia preferowane: ekonomiczny, rachunkowość, prawo i administracja,
b)staż pracy mile widziany,
c)umiejętność obsługiwania sprzętów komputerowych oraz znajomość podstawowych programów komputerowych,
d)komunikatywność i wysoka kultura osobista,
e)zdolności organizacyjne
3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
a)umiejętna interpretacja aktów prawnych z zakresu postępowania administracyjnego, ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej, aktów wykonawczych dotyczących w/w ustaw oraz innych regulacji prawnych mających wpływ na ustalanie uprawnień do świadczeń rodzinnych,
b)umiejętne posługiwanie się sprzętem komputerowym, jak i programem służącym do realizacji powierzonych zadań,
c)wydawanie druków, przyjmowanie wniosków oraz udzielanie wyczerpujących informacji dotyczących świadczeń rodzinnych,
d)rejestrowanie wniosków, analiza, weryfikacja dokumentacji, przygotowanie decyzji administracyjnych, rejestrowanie podjętych decyzji administracyjnych,
e)prowadzenie korespondencji dotyczącej świadczeń rodzinnych,
f)terminowe opracowywanie sprawozdań oraz prognozowanie potrzeb na realizację powierzonych zadań,
g)prowadzenie pełnej dokumentacji w wymienionych sprawach,
h)systematyczne podnoszenie kwalifikacji zawodowych w szczególności poprzez uczestnictwo w szkoleniach z zakresu przedmiotowych zadań.
4.Wymagane dokumenty:
a)życiorys (CV),
b)list motywacyjny,
c)dokument poświadczający wykształcenie (dyplom, świadectwo),
d)kwestionariusz osobowy (druk dostępny w siedzibie OPS), lub tutaj
e)oświadczenie o niekaralności,
f)inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.
g)oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji.
Dokumenty winny być złożone w zamkniętej kopercie opatrzonej imieniem i nazwiskiem, adresem oraz numerem telefonu kandydata składającego ofertę. Na kopercie powinien być umieszczony napis „Nabór na stanowisko referenta ds. świadczeń rodzinnych”.
Wymagane dokumenty należy składać w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Marklowicach ul. Wyzwolenia 71 w terminie do dnia 12 lutego 2008 r.
Dokumenty, które wpłyną do OPS po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.
Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Marklowice www.marklowice.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Marklowice ul. Wyzwolenia 71.
Z przyczyn niezależnych Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Marklowicach może unieważnić konkurs na stanowisko referenta ds. świadczeń rodzinnych.

Adres

Urząd Gminy Marklowice
ul. Wyzwolenia 71
44-321 Marklowice

Kontakt

tel. (+48 32) 45 92 800
fax. (+48 32) 45 92 802
mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Urząd Gminy czynny:

GODZINY URZĘDOWANIA

pon. wto. śro. od godz. 7:30 do godz. 15:30
czwartek od godz. 7:30 do godz. 17:00
piątek od godz. 7:30 do godz. 14:00