Text size

 

 

Czech English French German Italian Portuguese Russian Slovak Spanish Ukrainian
czwartek 9 luty 2023

Archiwalne Przetargi

Nabór na na stanowisko Głównego Księgowego Gminnego Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Marklowi

DYREKTOR GMINNEGO ZESPOŁU
OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH
w Marklowicach

ogłasza nabór do pracy
w GMINNYM ZESPOLE OBSŁUGI
PLACÓWEK OŚWIATOWYCH
w Marklowicach

na stanowisko Głównego Księgowego
Gminnego Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Marklowicach

w ramach którego będą wykonywane obowiązki

Głównego księgowego

Szkoły Podstawowej Nr 1 w Marklowicach
Szkoły podstawowej Nr 2 w Marklowicach
Szkoły Podstawowej Nr 3 w Marklowicach
Gimnazjum w Marklowicach
Przedszkola Publicznego w Marklowicach
Ośrodka Pomocy Społecznej w Marklowicach
Biblioteki Gminnej w Marklowicach

Termin składania ofert do 9 czerwca 2008 roku.

Do zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało w szczególności:
prowadzenie księgowości w/ w jednostek budżetowych ;
wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi ;
dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym
dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych,

Warunki konieczne:
obywatelstwo polskie
pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych
nie była osoba prawomocnie skazana za przestępstwa gospodarcze
stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku
wyższe ekonomiczne i 3 letni staż pracy w księgowości lub
wykształcenie średnie ekonomiczne i 6 letni staż pracy w księgowości

Warunki pożądane:
wiedza z zakresu finansów publicznych,
zamówień publicznych,
rachunkowości,
przepisów prawnych regulujących działania samorządu terytorialnego, pomocy społecznej oraz instytucji kultury,
znajomość obsługi komputera - pakiety biurowe,
odpowiedzialność, dokładność, i sumienność w wykonywaniu obowiązków służbowych,
umiejętność obsługi programów księgowo budżetowych firmy REKORD tj FK i Budżet
Oferta kandydata musi zawierać:
CV ze szczegółowym przebiegiem pracy zawodowej oraz listem motywacyjnym;
kserokopia dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie;
oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach składanych w związku z naborem, dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych,
oświadczenie o niekaralności

Oferta kandydata powinna dodatkowo zawierać:
kserokopie dokumentów potwierdzających ukończenie dodatkowych kursów, szkoleń studiów podyplomowych;
kserokopie posiadanych referencji lub opinii;
wskazanie kontaktowego numeru telefonu

Dokumenty zawarte w zamkniętej kopercie z podanym imieniem, nazwiskiem i adresem zwrotnym kandydata oraz z dopiskiem: „Nabór na stanowisko Głównego księgowego w Gminnym Zespole Obsługi Placówek Oświatowych w Marklowicach'', należy składać osobiście lub przesłać listem poleconym na adres:Gminny Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Marklowicach, 44-321 Marklowice ul. Wyzwolenia 71 w terminie do 9 czerwca 2008 roku. W razie przesłania przez kandydata dokumentów pocztą, za datę ich doręczenia do GZOPO w Marklowicach uważać się będzie data ich nadania. Dokumenty doręczone do GZOPO po upływie w/w terminu do składania dokumentów nie będą rozpatrywane.
Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w GZOPO zostaną dołączone do jego akt osobowych.

Pozostali kandydaci będą mogli dokonać odbioru swoich dokumentów po ogłoszeniu informacji o wyniku naboru.

Kandydaci spełniający warunki formalne zostaną zaproszeni na rozmowy kwalifikacyjne w oparciu o które podjęta zostanie decyzja dotycząca naboru.

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy Marklowice nie później niż 16 czerwca 2008 roku.

Adres

Urząd Gminy Marklowice
ul. Wyzwolenia 71
44-321 Marklowice

Kontakt

tel. (+48 32) 45 92 800
fax. (+48 32) 45 92 802
mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Urząd Gminy czynny:

GODZINY URZĘDOWANIA

pon. wto. śro. od godz. 7:30 do godz. 15:30
czwartek od godz. 7:30 do godz. 17:00
piątek od godz. 7:30 do godz. 14:00