Text size

 

 

Czech English French German Italian Portuguese Russian Slovak Spanish Ukrainian
czwartek 9 luty 2023

Archiwalne Przetargi

Nabór do pracy w Ośrodku Pomocy Społecznej w Marklowicach na stanowisko Głównego Księgowego

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej
w Marklowicachogłasza nabór do pracy
w Ośrodku Pomocy Społecznej w Marklowicach

na stanowisko Głównego Księgowego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Marklowicach
i Biblioteki Gminnej w Marklowicach

Termin składania ofert do 24 lipca 2008 roku.

Do zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało w szczególności:

  1. prowadzenie księgowości jednostki budżetowej – Ośrodek Pomocy Społecznej oraz instytucji kultury - Gminna Biblioteka Publiczna,
  2. wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,
  3. dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,
  4. dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych,
  5. naliczanie wynagrodzeń, składek ZUS dla pracowników OPS

Warunki konieczne:
- obywatelstwo polskie
- pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych
- nie była prawomocnie skazana za przestępstwa gospodarcze
- stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku
- wyższe ekonomiczne i 3 letni staż pracy w księgowości lub
- wykształcenie średnie ekonomiczne i 6 letni staż pracy w księgowości

Warunki pożądane:
- wiedza z zakresu finansów publicznych,
- zamówień publicznych,
- rachunkowości,
- przepisów prawnych regulujących działania samorządu terytorialnego, pomocy społecznej oraz instytucji kultury,
- obliczania wynagrodzeń i składek ZUS
- znajomość obsługi komputera - pakiety biurowe,
- odpowiedzialność, dokładność, i sumienność w wykonywaniu obowiązków służbowych,
- umiejętność obsługi programów księgowo budżetowych firmy REKORD tj. FK i Budżet oraz Płatnik

Oferta kandydata musi zawierać:
- CV ze szczegółowym przebiegiem pracy zawodowej oraz listem motywacyjnym;
- kserokopia dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie;
- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach składanych w związku z naborem, dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych,
- oświadczenie o niekaralności

Oferta kandydata powinna dodatkowo zawierać:
- kserokopie dokumentów potwierdzających ukończenie dodatkowych kursów, szkoleń studiów podyplomowych;
- kserokopie posiadanych referencji lub opinii;
- wskazanie kontaktowego numeru telefonu

Dokumenty zawarte w zamkniętej kopercie z podanym imieniem, nazwiskiem i adresem zwrotnym kandydata oraz z dopiskiem: „Nabór na stanowisko Głównego księgowego w Ośrodku Pomocy Społecznej'', należy składać osobiście lub przesłać listem poleconym na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej w Marklowicach, 44-321 Marklowice ul. Wyzwolenia 71 w terminie do 24 lipca 2008 roku.
W razie przesłania przez kandydata dokumentów pocztą, za datę ich doręczenia do Ośrodka Pomocy Społecznej w Marklowicach uważać się będzie datę ich nadania. Dokumenty doręczone do OPS po upływie w/w terminu do składania dokumentów nie będą rozpatrywane.
Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Ośrodku Pomocy Społecznej zostaną dołączone do jego akt osobowych.

Pozostali kandydaci będą mogli dokonać odbioru swoich dokumentów po ogłoszeniu informacji o wyniku naboru.

Kandydaci spełniający warunki formalne zostaną zaproszeni na rozmowy kwalifikacyjne w oparciu o które podjęta zostanie decyzja dotycząca naboru.

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy Marklowice nie później niż 29 lipca 2008 roku.

Adres

Urząd Gminy Marklowice
ul. Wyzwolenia 71
44-321 Marklowice

Kontakt

tel. (+48 32) 45 92 800
fax. (+48 32) 45 92 802
mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Urząd Gminy czynny:

GODZINY URZĘDOWANIA

pon. wto. śro. od godz. 7:30 do godz. 15:30
czwartek od godz. 7:30 do godz. 17:00
piątek od godz. 7:30 do godz. 14:00