Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem stanowiących własność Gminy Marklowice

  • Drukuj

 

Załącznik do Zarządzenia Nr 0161/2/08 Dyrektora Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej z dnia 11 sierpnia 2008r.

W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Marklowice przeznaczonych do oddania w najem

WYKAZ

nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem stanowiących własność Gminy Marklowice

Na podst. Art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 25 maja 2000 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. Nr 261 z 2004 r. Poz. 2603 z późn. zm.) podaje się do publicznej wiadomości wykaz niżej wymienionych nieruchomości:
 

Lp

Obręb

K.m.

Nr działki

Powierzchnia części nieruchomości

Nr KW

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości

Termin zagospodarowania

Cena najmu miesięcznie w zł.

Zasady aktualizacji opłat

1

Marklowice Dolne

2

cz. 1924/204

40 m2

26477-W

Część nieruchomości gruntowej

ogródek piwny

Wrzesień 2008r.

7,32/m2

Zgodnie z zarządzeniem Wójta Gminy Marklowice

2

Marklowice Dolne

2

cz. 1924/204

20 m2

26477-W

Część nieruchomości gruntowej

powierzchnie magazynowe

Wrzesień 2008r.

0,25/m2

3

Marklowice Dolne

2

cz. 1924/204

10 m2

26477-W

Część nieruchomości gruntowej

Place użytkowane na cele imprez widowiskowych i rozrywkowych

Wrzesień 2008r.

671,00