Podatki i opłaty

  • Drukuj

Od 1 lipca 2019 roku zaczęły obowiązywać nowe ogólnokrajowe formularze informacji i deklaracji podatkowych.

 

Informacja o gruntach IR-1 (pdf)

Załącznik do informacji o gruntach - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu ZIR-1 (pdf)

Załącznik do informacji o gruntach - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania ZIR-2 (pdf)

Załącznik do informacji o gruntach - dane pozostałych podatników ZIR-3 (pdf)

Informacja o lasach IL-1 (pdf)

Załącznik do informacji o lasach - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu ZIL-1 (pdf)

Załącznik do informacji o lasach - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania ZIL-2 (pdf)

Załącznik do informacji o lasach - dane pozostałych podatników ZIL-3 (pdf)

Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych IN-1 (pdf)

Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane o przemiotach opodatkowania podlegającycch opodatkowaniu ZIN-1 (pdf)

Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania ZIN-2 (pdf)

Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane pozostałych podatników ZIN-3 (pdf)

Deklaracja na podatek od nieruchomości DN-1 (pdf)

Załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu ZDN-1 (pdf)

Załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania ZDN-2 (pdf)

Deklaracja na podatek leśny DL-1

Załącznik do deklaracji na podatek leśny - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu ZDL-1 (pdf)

Załącznik do deklaracji na podatek leśny - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania ZDL-2 (pdf)

Deklaracja na podatek rolny DR-1

Załącznik do deklaracji na podatek rolny - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu ZDR-1

Załącznik do deklaracji na podatek rolny - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania ZDR-2