Text size

 

 

Czech English French German Italian Portuguese Russian Slovak Spanish Ukrainian
czwartek 9 luty 2023

Archiwalne Przetargi

Nabór na stanowisko Ksiegowego w Gminnym Zakładzie Gospodarki Komunalnej

DYREKTOR GMINNEGO ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ
w Marklowicach
ogłasza nabór do pracy
w Gminnym Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Marklowicach
na stanowisko Księgowego
Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Marklowicach na umowę o pracę na czas określony.
Termin składania ofert do 31 marca 2009 roku.

1.Do zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało w szczególności:
- prowadzenie księgowości w/ w jednostki budżetowej,
- wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,
- dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,
- dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych,
- sporządzanie miesięcznej deklaracji podatku VAT,
- prowadzenie całości dokumentacji związanej z wypłatą wynagrodzeń osobowych dla pracowników Gminnego Zakładu    Gospodarki Komunalnej,
- prowadzenie całości dokumentacji związanej z wypłatą świadczeń z ZUS dotyczących zasiłków chorobowych, zasiłków opiekuńczych, zasiłków macierzyńskich, zasiłków porodowych, zasiłków rodzinnych, zasiłków pogrzebowych, praw emerytalno – rentowych,
- sporządzanie miesięcznych deklaracji do ZUS z odprowadzonych składek dla pracowników Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej
- prowadzenie dokumentacji związanej z rozliczaniem podatków od wynagrodzeń, a mianowicie: kompletowanie oświadczeń podatkowych pracowników, rozliczanie miesięczne i roczne podatku od wynagrodzeń dla poszczególnych pracowników, - orządzenie miesięcznego rozliczania podatku.
 
Warunki konieczne:
obywatelstwo polskie
pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych
nie była osoba prawomocnie skazana za przestępstwa gospodarcze
stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku
wykształcenie minimum średnie o profilu ogólnym lub zawodowym oraz 2 letni staż pracy w księgowości

Warunki pożądane:
wiedza z zakresu finansów publicznych, zamówień publicznych, rachunkowości, przepisów prawnych regulujących działania samorządu terytorialnego.
znajomość obsługi komputera - pakiety biurowe,
odpowiedzialność, dokładność, i sumienność w wykonywaniu obowiązków służbowych,
umiejętność obsługi programów księgowo budżetowych firmy REKORD tj. FK i Budżet.

Oferta kandydata musi zawierać:
CV ze szczegółowym przebiegiem pracy zawodowej oraz listem motywacyjnym;
kserokopia dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie;
oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach składanych w związku z naborem, dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych,
oświadczenie o niekaralności

Oferta kandydata powinna dodatkowo zawierać:
kserokopie dokumentów potwierdzających ukończenie dodatkowych kursów, szkoleń studiów podyplomowych;
kserokopie posiadanych referencji lub opinii;
wskazanie kontaktowego numeru telefonu
Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko księgowego w Gminnym Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Marklowicach" w terminie do 31 marca 2009 roku, osobiście lub pocztą na adres: Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej, 44-321 Marklowice ul. Astrów 4A. Liczy się data wpływu do zakładu. Dokumenty, które wpłyną po tej dacie będą odrzucone.

Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w GZGK zostaną dołączone do jego akt osobowych.
Pozostali kandydaci będą mogli dokonać odbioru swoich dokumentów po ogłoszeniu informacji o wynikach naboru.
Kandydaci spełniający warunki formalne zostaną zaproszeni na rozmowy kwalifikacyjne w oparciu o które podjęta zostanie decyzja dotycząca naboru.

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy Marklowice nie później niż 10 kwietnia 2009roku

Adres

Urząd Gminy Marklowice
ul. Wyzwolenia 71
44-321 Marklowice

Kontakt

tel. (+48 32) 45 92 800
fax. (+48 32) 45 92 802
mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Urząd Gminy czynny:

GODZINY URZĘDOWANIA

pon. wto. śro. od godz. 7:30 do godz. 15:30
czwartek od godz. 7:30 do godz. 17:00
piątek od godz. 7:30 do godz. 14:00