Text size

 

 

Czech English French German Italian Portuguese Russian Slovak Spanish Ukrainian
czwartek 9 luty 2023

Archiwalne Przetargi

Nabór na stanowisko referenta ds. świadczeń rodzinnych

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Marklowicach  ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze referenta ds. świadczeń rodzinnych.

Szczegóły w rozszerzeniu.

Miejsce pracy: Ośrodek Pomocy Społecznej, Marklowice ul. Wyzwolenia 71

Do obowiązków pracownika na tym stanowisku należeć będzie m. in:
a) obsługa klientów
b) wydawanie druków, przyjmowanie wniosków oraz udzielanie wyczerpujących informacji z zakresu świadczeń rodzinnych jak i świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
c) rejestrowanie wniosków, analiza, weryfikacja dokumentacji,
d) sporządzanie decyzji administracyjnych, rejestrowanie podjętych decyzji administracyjnych,
e) sporządzanie list wypłat,
f) odpowiedzialność za prawidłowe naliczanie wysokości świadczeń,
g) terminowe opracowywanie sprawozdań oraz prognozowanie potrzeb na realizację powierzonych zadań,
h) prowadzenie korespondencji w/w zakresie,
i) obsługa programów komputerowych w/w zakresie,
j) współdziałanie z innymi instytucjami,
k) podnoszenie kwalifikacji zawodowych poprzez uczestnictwo w szkoleniach z zakresu przedmiotowych zadań.

2.Kandydat winien spełniać następujące wymagania:
a) posiadać wykształcenie wyższe.
b) posiadać znajomość ustawy o świadczeniach rodzinnych
c) posiadać znajomość ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów,
d) posiadać znajomość ustawy o samorządzie gminnym,
e) posiadać znajomość kodeksu postępowania administracyjnego,
f) cieszyć się nieposzlakowaną opinią,
g) posiadać pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystać z pełni praw publicznych,
h) nie być karanym za przestępstwo popełnione umyślnie
i) umiejętność obsługiwania sprzętów komputerowych oraz znajomość podstawowych programów komputerowych,
i) komunikatywność i wysoka kultura osobista,
j) zdolności organizacyjne

3.Oferty kandydatów muszą zawierać:
a) życiorys (CV) z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej,
b) list motywacyjny,
c) dokument poświadczający wykształcenie (dyplom, świadectwo),
d) oświadczenie o niekaralności,
e) oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych
f) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.
g) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętych kopertach w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Marklowicach przy ul. Wyzwolenia 71 (lub przesłać na podany wyżej adres) w terminie do dnia 10 kwietnia 2009 r.

Na kopercie powinien być umieszczony napis „Nabór na stanowisko referenta ds. świadczeń rodzinnych”.

Dokumenty, które wpłyną do OPS po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.

Lista osób, które spełniły wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze i zakwalifikowały się do dalszego postępowania rekrutacyjnego zostanie upowszechniona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Marklowice oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Marklowice.

Lista ta będzie zawierać imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania (w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego) kandydatów.

Dodatkowych informacji o naborze udziela p. Justyna Jureczko pod nr telefonu 032/4560684.

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Marklowicach

Krystyna Malina

Adres

Urząd Gminy Marklowice
ul. Wyzwolenia 71
44-321 Marklowice

Kontakt

tel. (+48 32) 45 92 800
fax. (+48 32) 45 92 802
mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Urząd Gminy czynny:

GODZINY URZĘDOWANIA

pon. wto. śro. od godz. 7:30 do godz. 15:30
czwartek od godz. 7:30 do godz. 17:00
piątek od godz. 7:30 do godz. 14:00