Text size

 

 

Czech English French German Italian Portuguese Russian Slovak Spanish Ukrainian
wtorek 21 marzec 2023

Archiwalne Przetargi

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, stanowiących własność SP - Gmina Marklowice w

 

Załącznik do Zarządzenia Nr 0151/14/2009 Wójta Gminy Marklowice
z dnia 25  marca 2009 r.


w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Skarbu Państwa – Gmina Marklowice w użytkowaniu wieczystym, przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu.

WYKAZ

nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, stanowiących własność Skarbu Państwa – Gmina Marklowice w użytkowaniu wieczystym
Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 25 maja 2000 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. Nr 46 poz. 543 z 2000 r z póżn. zm.) podaje się do publicznej wiadomości wykaz niżej wymienionych nieruchomości:

Lp

Obręb

K. m.

Nr działki

Powierzchnia ogółem w ha

Nr KW

Opis nieruchomości

Przeznaczenie w planie miejscowym
i sposób zagospodarowania

Wysokość stawek procentowych i termin wnoszenia opłat z tyt. uż. wiecz.

Termin zagos-podaro-wania

Cena nieruchomości

(wartość prawa użytkowania wieczystego)

1Marklowice Dolne

3

991/22

1000/222

0,0889

13.306-W

13.307-WNieruchomość niezabudowana

13 MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej ;

73 ZM – tereny ogrodów przydomowych

1 % wartości nieruchomo-ści do 31.03 każdego roku

-


20.800,00 zł


2

Marklowice Dolne

3

990/22

0,1075

13.306-W


Nieruchomość niezabudowana

13 MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej ;

73 ZM – tereny ogrodów przydomowych

1 % wartości nieruchomości do 31.03 każdego roku

-

25.200,00 zł3

Marklowice Dolne

3

992/22

0,1127

13.306-W

Nieruchomość niezabudowana

12 MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

75 ZM – tereny ogrodów przydomowych

1 % wartości nieruchomości do 31.03 każdego roku

-

26.400,00 zł

4

Marklowice Dolne

3

993/22

0,1222

13.306-W

Nieruchomość niezabudowana

12 MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

75 ZM – tereny ogrodów przydomowych

1 % wartości nieruchomości do 31.03 każdego roku

-

12.900,00 zł

5

Marklowice Dolne

3

994/22

0,1169

13.306-W

Nieruchomość niezabudowana

12 MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

75 ZM – tereny ogrodów przydomowych

1 % wartości nieruchomości do 31.03 każdego roku

-

12.300,00 zł


 Zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 istnieje możliwość pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości dla poprzedniego właściciela zbywanych nieruchomości, pozbawionego prawa własności nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercy jeżeli złoży wniosek o nabycie przed terminem określonym w wykazie.

Ustala się termin złożenia wniosku o nabycie nieruchomości przez byłego właściciela 42 dni od dnia ogłoszenia wykazu.

Ww nieruchomości przeznaczone są do sprzedaży w drodze przetargu na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 1 sierpnia 1997 roku (Dz. U. Nr 46 poz. 543 z 2000 r.)


Adres

Urząd Gminy Marklowice
ul. Wyzwolenia 71
44-321 Marklowice

Kontakt

tel. (+48 32) 45 92 800
fax. (+48 32) 45 92 802
mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Urząd Gminy czynny:

GODZINY URZĘDOWANIA

pon. wto. śro. od godz. 7:30 do godz. 15:30
czwartek od godz. 7:30 do godz. 17:00
piątek od godz. 7:30 do godz. 14:00