Text size

 

 

Czech English French German Italian Portuguese Russian Slovak Spanish Ukrainian
piątek 29 wrzesień 2023

Archiwalne Przetargi

Działki pod budownicywo szeregowe

WÓJT GMINY MARKLOWCE

ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych pod budownictwo mieszkaniowe - szeregowe
własność: Skarb Państwa - Gmina Marklowice w użytkowaniu wieczystym
Działki są niezabudowane, wolne od obciążeń, położone w Marklowicach pomiędzy ul. Widokową i ul. Orlą przy nowo utworzonej drodze wewnętrznej. Przeznaczenie w planie miejscowym: 5, 7 MN – strefa zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (budownictwo szeregowe) 1. Działka nr 982/22 o pow. 0,2817 ha, KW Nr 13.306-W, (możliwość zlokalizowania
6 budynków szeregowych)
Cena wywoławcza: 120.286,00 zł (zawiera podatek VAT);
Ustala się wadium w wysokości: 9.900,00 zł.
2. Działki nr 986/22, 1007/22, 1001/22, 1002/22 o pow. ogółem 0,3102 ha, KW Nr 13.306-W, 13.307-W (możliwość zlokalizowania 8 budynków szeregowych)
Cena wywoławcza: 132.456,00 zł (zawiera podatek VAT);
Ustala się wadium w wysokości: 10.900,00 zł.
Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem do pełnych dziesiątek złotych.
Przetarg ustny odbędzie się 1.07.2009 r. o godz.10.00 w sali 205 siedziby Urzędu Gminy Marklowice w Marklowicach przy ul. Wyzwolenia 71. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium do dnia 24.06.2009 r. na konto Urzędu Gminy Marklowice w ING Banku Śląskim S.A. w Katowicach o / Wodzisław Śl. nr 40105014031000000402466569 w formie pieniężnej lub zdeponowanie obligacji Skarbu Państwa w Urzędzie Gminy Marklowice.
Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu. Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanych w zawiadomieniu, organizator może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Cena osiągnięta w przetargu stanowi cenę nabycia, płatną jednorazowo nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej. Przetarg może być odwołany zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. z 2004 r. t. j. Dz. U. Nr 261 z 2004 r. poz. 2603 z późn. zm.).
Nabywca ponosi koszty sporządzenia umowy notarialnej.
Szczegółowe informacje o przedmiocie przetargu można uzyskać w Wydziale Infrastruktury technicznej i Rozwoju Urzędu Gminy Marklowice, ul. Wyzwolenia 71, pok. 302, tel. (032) 45 92 832, od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 14.30.
Gmina Marklowice zgodnie z art. 593 §2 KC może skorzystać z prawa odkupu w przypadku gdy:
- w okresie do 3 lat od daty podpisania umowy notarialnej Nabywca nie rozpocznie inwestycji, przy czym przez „rozpoczęcie inwestycji” należy rozumieć wybudowanie fundamentów (art. 62 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami)
- w okresie do 3 lat od podpisania umowy notarialnej Nabywca będzie zbywał nieruchomość.
Powyższe uwarunkowania zostaną wpisane w umowie notarialnej.

Pliki do Pobrania:

Adres

Urząd Gminy Marklowice
ul. Wyzwolenia 71
44-321 Marklowice

Kontakt

tel. (+48 32) 45 92 800
fax. (+48 32) 45 92 802
mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Urząd Gminy czynny:

GODZINY URZĘDOWANIA

pon. wto. śro. od godz. 7:30 do godz. 15:30
czwartek od godz. 7:30 do godz. 17:00
piątek od godz. 7:30 do godz. 14:00