Text size

 

 

Czech English French German Italian Portuguese Russian Slovak Spanish Ukrainian
czwartek 28 wrzesień 2023

Obwieszczenia i Ogłoszenia

Obwieszczenie o przystapieniu do przeprowadzenia strategicznej oo na środowisko - zmiana studium

Obwieszczenie

o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w związku z podjęciem przez Radę Gminy Marklowice uchwały nr X/64/07 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy Marklowice
Na podstawie art. 39 ust. 1, art. 40 w związku z art. 46 punkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. Nr 199 poz. 1227 z późniejszymi zm. )
 
zawiadamiam
 
o przystąpieniu do sporządzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko i sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko zmiany „ Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Marklowice " .
Z niezbędną dokumentacją sprawy można zapoznać się w Wydziale Infrastruktury Technicznej i Rozwoju Urzędu Gminy Marklowice ul. Wyzwolenia 71, piętro II, w pokój nr 302 , od poniedziałku do piątku w godz. od 900 do 13oo
Dokumentacja obejmuje :
1. Uchwałę Rady Gminy o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium
2. Prognozę szkodliwych wpływów na środowisko, o których mowa w art. 53 ust. 6 ustawy Prawo geologiczne i górnicze , dla miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru funkcjonalnego terenów górniczych w gminie Marklowice – Opracowanie ekofizjograficzne gminy Marklowice - problemowe
3. Opracowanie ekofizjograficzne do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru pomiędzy ulicą Orlą, Wyzwolenia i Wiosny Ludów;
4. Plan gospodarki odpadami dla gminy Marklowice.
Uwagi i wnioski można składać w terminie 21 dni od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia :
- w formie pisemnej na adres : 44-321 Marklowice, ul. Wyzwolenia 71
- ustnie do protokołu w Wydziale Infrastruktury Technicznej i Rozwoju Urzędu Gminy
- za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
Wniosek lub uwaga powinny zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy oraz przedmiot wniosku lub uwagi. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Marklowice.

Adres

Urząd Gminy Marklowice
ul. Wyzwolenia 71
44-321 Marklowice

Kontakt

tel. (+48 32) 45 92 800
fax. (+48 32) 45 92 802
mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Urząd Gminy czynny:

GODZINY URZĘDOWANIA

pon. wto. śro. od godz. 7:30 do godz. 15:30
czwartek od godz. 7:30 do godz. 17:00
piątek od godz. 7:30 do godz. 14:00