Text size

 

 

Czech English French German Italian Portuguese Russian Slovak Spanish Ukrainian
piątek 29 wrzesień 2023

Projekt EFS

INFORMACJA O REALIZOWANYM PROJEKCIE W 2014 r.

logo

 

 

 

 

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Marklowicach informuje, iż w ramach realizacji tegorocznej edycji projektu systemowego pn.: „Efektywne formy przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu w gminie Marklowice” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego została już wyłoniona grupa docelowa licząca 10 osób spełniających kryteria uczestnictwa w projekcie.

Czytaj więcej...

ZAPYTANIE OFERTOWE- TRENING UMIEJĘTNOŚCI PSYCHOSPOŁECZNYCH 2014r.

logo

 

 

 

Projekt „Efektywne formy przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu w gminie Marklowice” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Ośrodek Pomocy Społecznej w Marklowicach, ul. Wyzwolenia 71, 44-321 Marklowice jako Zamawiający, na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907) zaprasza do złożenia oferty na przeprowadzenie Treningu umiejętności psychospołecznych   w 2 częściach, w łącznej liczbie 40 godzin zegarowych zajęć, dla 10-osobowej grupy uczestników projektu „Efektywne formy przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu  w gminie Marklowice”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój  i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

Czytaj więcej...

Zapytanie ofertowe " Przedłużanie i zagęszczanie rzęs”

logo

 

 

 

 

                                                                                       Marklowice, dnia 22.10.2013 r.

                                                         Zapytanie ofertowe

W związku z zamiarem udzielenia zamówienia na podstawie art. 4 pkt 8 Ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z zm.), Ośrodek Pomocy Społecznej w Marklowicach ul. Wyzwolenia 71, 44-321 Marklowice zaprasza do złożenia oferty na przeprowadzenie kursu „Przedłużanie i zagęszczanie rzęs" dla 1 uczestniczki projektu „Efektywne formy przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu w gminie Marklowice" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Czytaj więcej...

OGŁOSZENIE O NABORZE DO UDZIAŁU W PROJEKCIE SYSTEMOWYM W 2014 r.

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Marklowicach zaprasza do udziału w tegorocznej edycji projektu systemowego, tj. od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. pn.: „Efektywne formy przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu w gminie Marklowice" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Tutejszy ośrodek po raz siódmy przystępuje do realizacji projektu mającego na celu podniesienie poziomu aktywności zawodowej i społecznej kobiet i mężczyzn.
Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo, bez zawodu, o niskich lub zdezaktualizowanych kwalifikacjach zawodowych, a w szczególności do osób, którym opieka nad dziećmi bądź osobami zależnymi uniemożliwiła podjęcie zatrudnienia i zdobycie odpowiednich kwalifikacji, osób samotnie wychowujących dzieci, osób niepełnosprawnych ze wskazaniami do pracy, osób zagrożonych nałogami (w trakcie terapii lub po leczeniu) lub zatrudnionych - osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z co najmniej jednego z powodów określonych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, które jednocześnie są osobami w wieku aktywności zawodowej, kwalifikującymi się do świadczeń z pomocy społecznej.
W ramach projektu przewiduje się następujące działania:

• Trening umiejętności psychospołecznych
• Trening umiejętności społecznych
• Szkolenie z zakresu doradztwa zawodowego
• Kurs prawa jazdy kat. B
• Kursy zawodowe (zgodnie z zapotrzebowaniem na lokalnym rynku pracy).

Czytaj więcej...

Zapytanie ofertowe „Operator piły łańcuchowej wraz z obsługą kosy spalinowej”

logo

 

 

Projekt współfinansowany

   przez Unię Europejską w ramach

                                                                       Europejskiego Funduszu Społecznego

 

                                                                                             Marklowice, dn. 17.10.2013 r.
      

                                                             Zapytanie ofertowe


W związku z zamiarem udzielenia zamówienia na podstawie art. 4 pkt 8 Ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), Ośrodek Pomocy Społecznej w Marklowicach, ul. Wyzwolenia 71, 44-321 Marklowice zaprasza do złożenia oferty na przeprowadzenie kursu „Operator piły łańcuchowej wraz z obsługą kosy spalinowej" dla 1 uczestnika projektu „Efektywne formy przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu w gminie Marklowice" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Czytaj więcej...

Strona 1 z 9

Adres

Urząd Gminy Marklowice
ul. Wyzwolenia 71
44-321 Marklowice

Kontakt

tel. (+48 32) 45 92 800
fax. (+48 32) 45 92 802
mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Urząd Gminy czynny:

GODZINY URZĘDOWANIA

pon. wto. śro. od godz. 7:30 do godz. 15:30
czwartek od godz. 7:30 do godz. 17:00
piątek od godz. 7:30 do godz. 14:00