Informuje się o wejściu w życie nowej taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków dla Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wodzisławiu Śl.
Taryfa została zamieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Wodzisławiu Śląskim.
Taryfa obowiązywać będzie od dnia 17 marca 2020 r. na okres 3 lat.

Zgłoszenia w dni robocze w godzinach od 6.00 do 14.00 należy przekazać drogą telefoniczną do właściwego oddziału obsługi i nadzoru szkód górniczych KWK ROW, natomiast po godzinie 14.00 i w dni wolne od pracy do dyspozytora danego Ruchu kopalni, zgodnie z wlaściwością odpowiedzialności za usuwanie szkód górniczych.

Oddział KWK ROW Ruch Marcel do godziny 14.00 - tel. 327292-385, po godzinie 14.00 dyspozytor 327292-500
Oddział KWK ROW Ruch Jankowice do godziny 14.00 - tel. 327392-683, po godzinie 14.00 dyspozytor 327392-500