Text size

 

 

Czech English French German Italian Portuguese Russian Slovak Spanish Ukrainian
czwartek 28 wrzesień 2023

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych na 2021 rok

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych w roku 2021

Informacja o ilości odpadów komunalnych


Ilości odpadów odebrane z nieruchomości zamieszkałych i zebrane w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w 2019 i 2020 roku - uzupełnienie danych o miesiąc maj

Czytaj więcej...

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2021 roku

Od 1 lutego 2021 r. obowiązują nowe stawki za gospodarowanie odpadami:
Ustalono stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Marklowice, w wysokości 27,00 zł. miesięcznie od mieszkańca. Wyższa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny ustalono w wysokości 81,00 zł. miesięcznie od mieszkańca.
UCHWAŁA NR XXIV/143/20 RADY GMINY MARKLOWICE w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości zamieszkałych, oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie gminy Marklowice

Uchwałą Rady Gminy Marklowice nr XVII/108/20 z dnia 27 luty 2020 r. uchwalono wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy położonych na terenie Gminy Marklowice.
UCHWAŁA NR XVII/108/20 RADY GMINY MARKLOWICE w sprawie: ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy położonych na terenie Gminy Marklowice

Druk deklaracji do pobrania

Harmonogram wywozu śmieci na 2020 rok

Przekazujemy Państwu harmonogram wywozu odpadów komunalnych.
Informujemy, iż częstotliwość odbioru odpadów będzie następująca:
- odpady zmieszane jeden raz na dwa tygodnie w okresie od kwietnia do października i raz w miesiącu w pozostałym okresie roku,
- popiół raz w miesiącu (za wyjątkiem miesięcy: czerwiec , sierpień – brak wywozu),
- odpady zbierane selektywnie (papier ,szkło, plastik) raz w miesiącu,
- bioodpady (tj. odpady kuchenne, trawa, liście, gałęzie – odbiór bez ograniczeń ilościowych od kwietnia do października jeden raz na dwa tygodnie i raz w miesiącu w pozostałym okresie roku.
Tak jak dotychczas mieszkańcy w zamian za ponoszoną opłatę będą otrzymywać worki na odpady zbierane selektywnie:
- papier,
- szkło,
- plastik, odpady wielomateriałowe i metal.
W worki brązowe na bioodpady mieszkańcy muszą zaopatrzyć się we własnym zakresie.
Kubły i worki należy wystawić do godziny 6.00 rano w dniu wywozu.
KUBŁY Z GORĄCYM POPIOŁEM NIE BĘDĄ ODBIERANE.

Harmonogram 2020 - pobierz (.pdf 101KB)

Opłata za gospodarowanie odpadami 2019

Od 1 lutego 2019 r. obowiązywać będą nowe stawki za gospodarowanie odpadami:

Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Marklowice, w wysokości 15,50 zł. miesięcznie od mieszkańca.

Ustala się wyższą stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny w wysokości 42,00 zł. miesięcznie od mieszkańca.

UCHWAŁA - czytaj (PDF 318KB)

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych

31 grudnia 2020 r. nie będzie czynny Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.

Od początku 2021 r. PSZOK będzie czynny w każdą środę w godzinach od 700 do 1700 oraz w wybrane dni miesiąca w godzinach od 700 do 1400 zgodnie z poniższym wykazem.

 

Miesiąc

                 Dni miesiąca                                                                        

Środy – czynne od 700 do 1700

Wybrane dni miesiąca – czynne od 700 do 1400

kwiecień

7,14, 21, 28

9, 13, 15, 16, 19, 23, 27, 29,30

maj

5, 12, 19, 26

11, 13, 14, 17, 18, 21, 25, 27, 28

czerwiec

2, 9, 16, 23,30

8, 10, 11, 17, 18, 22, 24, 25

 
Informacj
a o dniach funkcjonowania punktu w 3 kwartale podana zostanie w czerwcu.

Mieszkańcy nieruchomości zamieszkałych z terenu Marklowic mogą przywieźć i oddać w PSZOK następujące odpady:

● papier,
● tworzywa sztuczne,  metal,  opakowania wielomateriałowe,
● szkło,
● lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć,
● urządzenia zawierające freony,
● zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne,
● zużyte baterie i akumulatory,
● zużyte opony - 8 szt. z jednej nieruchomości na rok,
● przeterminowane leki i opakowania po lekarstwach,
● rozpuszczalniki,
● kwasy,
● alkalia,
● odczynniki fotograficzne,
● środki ochrony roślin,
● oleje i tłuszcze jadalne,
● farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice,
● detergenty,
● odpady budowlane i rozbiórkowe w ilości nie większej niż 1m3 z nieruchomości na rok,
● odpady wielkogabarytowe,
● odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia
monitoringu poziomu substancji we krwi w szczególności igieł i strzykawek,
● tekstylia i odzież
● bioodpady, które nie są odpadami podlegającymi biodegradacji, a tym samym nie powinny być gromadzone w kompostownikach, np: kości, pochodzące z nieruchomości, których właściciele zadeklarowali kompostowanie odpadów,

Miesiąc

Dni miesiąca

Środy – czynne od  700 do 1700

Wybrane dni miesiąca – czynne od 700 do 1400

kwiecień

7,14, 21, 28

9, 13, 15, 16, 19, 23, 27, 29,30

maj

5, 12, 19, 26

11, 13, 14, 17, 18, 21, 25, 27, 28

czerwiec

2, 9, 16, 23,30

8, 10, 11, 17, 18, 22, 24, 25

Deklaracje na wywóz śmieci

deklaracje

Deklaracje należy składać w pokoju 206 na I piętrze Urzędu Gminy.

pdf logosmwzór deklaracji smieci.pdf

PRZEDSIĘBIORCY POSIADAJĄCY ZEZWOLENIE NA OPRÓŻNIANIE ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I TRANSPORT NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH NA TERENIE GMINY MARKLOWICE

Numer

Nazwa firmy

Adres

Telefon

1

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej

44-321 Marklowice

ul. Astrów 4a

32-4550292

2

Przedsiębiorstwo Spedycyjno-Transportowe "Transgór" S.A.

44-201 Rybnik

ul. Jankowicka 9

32-7555433

3

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

44-300 Wodzisław Śl.

ul. Marklowicka 15

32-4554665

4

"WODOCIĄGI-ESOX" Sp. z o.o.

44-310 Radlin

ul. Odległa 138

32-7292521

5

PreZero Service Południe Sp. z o.o.

41-700 Ruda Śląska

ul. Kokotek 33

32-2481081

6

Usługi Asenizacyjne Stanisław Korgól

44-304 Wodzisław Śl.

ul. Jastrzębska 53

32-4551483

7

ECO-GRYT

44-280 Rydułtowy

ul. Mickiewicza 25/6

32-4577162

8

HENKAS Pawluś Henryk

44-304 Wodzisław Śl.

ul. Mszańska 1c

32-4546700

9

WC SERWIS ŚLĄSK Sp. z o.o.

41-808 Zabrze

ul. Pod Borem 10

32-2784531

PRZEDSIĘBIORCY POSIADAJĄCY WPIS DO REJESTRU DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI NA TERENIE GMINY MARKLOWICE

Nr Rejestr.

Nazwa firmy

Adres

Telefon

Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w 2018 r.

1/2012

Przedsiębiorstwo Spedycyjno-Transportowe "Transgór" S.A.

44-201 Rybnik

ul. Jankowicka 9

32-7555433

tak

2/2012

ECO M. Golik, J. Konsek, J. Serwotka Spółka Jawna

44-200 Rybnik

ul. Kościuszki 45 a

32-4223673

tak

4/2012

PreZero Service Południe Sp. z o.o.

41-700 Ruda Śląska

ul. Kokotek 33

32-2481081

tak

5/2012

PreZero Recykling Południe Sp. z o.o.

44-194 Knurów

ul. Szpitalna 7

32-2351183

nie

7/2012

Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-GLOB Janusz Kuczaty

44-362 Bełsznica

ul. Raciborska 37

32-4512015

tak

9/2012

Zakład Oczyszczania Miasta Zbigniew Strach

42-274 Konopiska

Korzonek 98

34-3668984

nie

13/2012

"Naprzód" Sp. z o.o.

44-280 Rydułtowy

ul. Raciborska 144b

32-4577083

nie

21/2016

Recykling Południe Sp. z o.o.

44-310 Radlin

ul. Rybnicka 155

889 298 368

tak

Adres

Urząd Gminy Marklowice
ul. Wyzwolenia 71
44-321 Marklowice

Kontakt

tel. (+48 32) 45 92 800
fax. (+48 32) 45 92 802
mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Urząd Gminy czynny:

GODZINY URZĘDOWANIA

pon. wto. śro. od godz. 7:30 do godz. 15:30
czwartek od godz. 7:30 do godz. 17:00
piątek od godz. 7:30 do godz. 14:00