Text size

 

 

Czech English French German Italian Portuguese Russian Slovak Spanish Ukrainian
czwartek 28 wrzesień 2023

Gminny Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Marklowicach

Czym jest zespół interdyscyplinarny?
Zespół interdyscyplinarny to grupa osób reprezentująca instytucje i organizacje, której celem jest podejmowanie działań na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Na jakiej podstawie działa zespół interdyscyplinarny?
Zespół interdyscyplinarny powołuje wójt, burmistrz albo prezydent miasta na mocy art.9a ust.2 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

Kto wchodzi w skład zespołu interdyscyplinarnego?
W skład zespołu wchodzą przedstawiciele jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, Policji, oświaty, ochrony zdrowia, organizacji pozarządowych oraz kuratorzy sądowi. W skład zespołu interdyscyplinarnego mogą wchodzić także prokuratorzy oraz przedstawiciele innych podmiotów działających na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Zasady działania zespołu interdyscyplinarnego określa:

Uchwała Nr VIII/34/11 Rady Gminy Marklowice z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

Skład zespołu interdyscyplinarnego:
(Zarządzenie Nr 0050.16.2016 Wójta Gminy Marklowice z dnia 4 lutego 2016 r. w prawie: powołania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie)

Przewodnicząca zespołu:

Gabriela Pośpiech – Ośrodek Pomocy Społecznej w Marklowicach (tel. służbowy 324550684)

Z-ca przewodniczącego zespołu:

Jarosław Musiolik– Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Mickiewicza w Marklowicach (tel. służbowy 324550367)

Członkowie zespołu:

Magdalena Siekierka - Komenda Powiatowa Policji w Wodzisławiu Śl. (tel. służbowy 606 858 155 lub (32) 4537322)
Katarzyna Ociepka –Łabuz - Prokuratura Rejonowa w Wodzisławiu Śl. (tel. służbowy 324552911)
Czesława Somerlik – Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Marklowicach (tel. służbowy 324592805)
Justyna Łużniak – I Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej ds. Karnych w Sądzie Rejonowym w Wodzisławiu Śl. (tel. służbowy 324288795)
Beata Kuśka – NZOZ HIPOKRATES Praktyka Lekarska (tel. służbowy 324550323)
Martyna Jezusek-Stopa – Gimnazjum Marklowic (tel. służbowy 324550028)

Zadania zespołu interdyscyplinarnego.

Zespół interdyscyplinarny integruje i koordynuje działania podmiotów oraz specjalistów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w szczególności przez:

  1. diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie;
  2. podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na
  3. celu przeciwdziałanie temu zjawisku;
  4. inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie;
  5. rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia
  6. pomocy w środowisku lokalnym;
  7. inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie.

Zespół Interdyscyplinarny działa w oparciu o Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Marklowice na lata 2016-2020

Instytucje świadczące profesjonalne wsparcie.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śl.
ul. Wałowa 30
44-300 Wodzisław Śl.
tel. (32) 455-14-30

Powiatowy Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Wodzisławiu Śl.
ul. Wałowa 30
44-300 Wodzisław Śląski
tel. (32) 455-60-32

AL - MED Centrum Zdrowia Psychicznego i Terapii Uzależnień
ul. Radlińska 16
44-300 Wodzisław Śl.
tel. (32) 445-04-06

Fenix - Psychoterapia Uzależnień
ul. XXX-lecia 60
44-286 Wodzisław Śląski
tel. 603-775-900

Wojewódzki Ośrodek Lecznictwa Odwykowego i Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Gorzycach
ul. Zamkowa 8
44-350 Gorzyce
Tel. centrala: (32) 45-11-172, (32) 45-11-205, (32) 45-11-547, (32) 45-11-629

Państwowy Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku
ul. Gliwicka 33
44-201 Rybnik
tel. (32) 43-281-00 lub (32) 43-282-98

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Wodzisławiu Śl.
ul. Mendego 3
44-300 Wodzisław Śląski
tel. (32) 456-19-93

Ośrodek Pomocy Społecznej w Marklowicach
ul. Wyzwolenia 71
44-321 Marklowice
tel. (32) 455-06-84

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
ul. Wyzwolenia 71
44-321 Marklowice
tel. (32) 459-28-05

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
Przewodnicząca zespołu:
Gabriela Pośpiech – Ośrodek Pomocy Społecznej  w Marklowicach
tel. służbowy (32) 455-0684

Adres

Urząd Gminy Marklowice
ul. Wyzwolenia 71
44-321 Marklowice

Kontakt

tel. (+48 32) 45 92 800
fax. (+48 32) 45 92 802
mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Urząd Gminy czynny:

GODZINY URZĘDOWANIA

pon. wto. śro. od godz. 7:30 do godz. 15:30
czwartek od godz. 7:30 do godz. 17:00
piątek od godz. 7:30 do godz. 14:00