Text size

 

 

Czech English French German Italian Portuguese Russian Slovak Spanish Ukrainian
czwartek 21 wrzesień 2023

Wyniki wyborów na Wójta Gminy Marklowice

Wójt Gminy Marklowice - Kandydaci

Nazwisko i imiona Skrót nazwy komitety wyborczego 
CHRÓSZCZ Tadeusz KWW "Samorządne Marklowice"

 

 

TAK NIE
Obwód nr 1  483 64
Obwód nr 2  428 55
Obwód nr 3  454 94
Obwód nr 4  723 60
Suma  2088 głosów na TAK tj. 88.44% 273 głosów na NIE tj. 11.56%

Wyniki wyborów do Rady Gminy Marklowice

Protokoły Gminnej Komisji Wyborczej

pdf logosmPROTOKÓŁ WYNIKÓW GŁOSOWANIA I WYNIKÓW WYBORÓW WÓJTA

PROTOKÓŁ WYNIKÓW GŁOSOWANIA I WYNIKÓW WYBORÓW RADY GMINY MARKLOWIEC

Protokoły z Okręgowych Komisji Wyborczych z wyborów do Powiatu i Sejmiku

OKW 1 Sejmik Powiat

OKW 2 Sejmik Powiat

OKW 3 Sejmik Powiat

OKW 4 Sejmik Powiat

Oficialne Wyniki Znajdują się na KBW.GOV.PL

Okręg nr 1

Nr. listyPozycjaNazwisko i imionaDane kandydataSkrót nazwy komitety wyborczegoilość głosów
30 1 MIKA Wiesław Benedykt lat 37, zam. Marklowice KWW Czas na Zmiany  118
31 1 BRYCHCY Andrzej Alojzy lat 63, zam. Marklowice KWW "Samorządne Marklowice"  19

 

Okręg nr 2

Nr. listyPozycjaNazwisko i imionaDane kandydataSkrót nazwy komitety wyborczegoilość głosów
30 1 SZKATUŁA Radosław Paweł lat 30, zam. Marklowice KWW Czas na Zmiany  48
31 1 GRZESIK Czesław Józef lat 45, zam. Marklowice KWW "Samorządne Marklowice"  49
35 1 KĄDZIELA Aleksander lat 40, zam. Marklowice KWW Aleksander Kądziela  73

 

Okręg nr 3

Nr. listyPozycjaNazwisko i imionaDane kandydataSkrót nazwy komitety wyborczegoilość głosówi
30 1 MROZEK Czesław lat 57, zam. Marklowice KWW Czas na Zmiany  112
31 1 KLAJA Henryk lat 61, zam. Marklowice KWW "Samorządne Marklowice"  96

 

Okręg nr 4

Nr. listyPozycjaNazwisko i imionaDane kandydataSkrót nazwy komitety wyborczegoilość głosów
30 1 JASEK Michał lat 36, zam. Marklowice KWW Czas na Zmiany  35
31 1 FILIPOWSKI Marian Piotr lat 61, zam. Marklowice KWW "Samorządne Marklowice"  86

 

Okręg nr 5

Nr. listyPozycjaNazwisko i imionaDane kandydataSkrót nazwy komitety wyborczegoilość głosów
28 1 MACHNICA Teresa lat 66, zam. Marklowice KWW Teresa Machnica  69
30 1 ANTOŃCZYK Krzysztof Stanisław lat 42, zam. Marklowice KWW Czas na Zmiany  48
31 1 RĄCZKA Elżbieta lat 55, zam. Marklowice KWW "Samorządne Marklowice"  68

 

Okręg nr 6

Nr. listyPozycjaNazwisko i imionaDane kandydataSkrót nazwy komitety wyborczegoilość głosów
27 1 PUPEK Sylwester Robert lat 33, zam. Marklowice KWW Dbamy o Marklowice  40
30 1 SALACH Robert Zenon lat 24, zam. Marklowice KWW Czas na Zmiany  52
31 1 KOCJAN Tadeusz Antoni lat 67, zam. Marklowice KWW "Samorządne Marklowice"  45

 

Okręg nr 7

Nr. listyPozycjaNazwisko i imionaDane kandydataSkrót nazwy komitety wyborczegoilość głosów
28 1 NAWRAT Krystyna Marta lat 56, zam. Marklowice KWW Teresa Machnica  55
29 1 HEJCZYK Tomasz Robert lat 41, zam. Marklowice KW Ruch Autonomii Śląska  14
30 1 WIECZOREK Katarzyna Wiktoria lat 22, zam. Marklowice KWW Czas na Zmiany  13
31 1 MAŃKA Jarosława lat 47, zam. Marklowice KWW "Samorządne Marklowice"  93

 

Okręg nr 8

Nr. listyPozycjaNazwisko i imionaDane kandydataSkrót nazwy komitety wyborczegoilość głosów
27 1 FOJCIK Piotr Szymon lat 32, zam. Marklowice KWW Dbamy o Marklowice  29
29 1 SOBIK Arkadiusz lat 38, zam. Marklowice KW Ruch Autonomii Śląska  30
31 1 PĘKAŁA Piotr Józef lat 48, zam. Marklowice KWW "Samorządne Marklowice"  84

 

Okręg nr 9

Nr. listyPozycjaNazwisko i imionaDane kandydataSkrót nazwy komitety wyborczegoilość głosów
30 1 ANDRUSZKIEWICZ Dorota Wiktoria lat 27, zam. Marklowice KWW Czas na Zmiany  38
31 1 KLOCEK Krystyna Franciszka lat 59, zam. Marklowice KWW "Samorządne Marklowice"  94

 

Okręg nr 10

Nr. listyPozycjaNazwisko i imionaDane kandydataSkrót nazwy komitety wyborczegoilość głosów
27 1 FOJCIK Lucjan Franciszek lat 54, zam. Marklowice KWW Dbamy o Marklowice  16
30 1 BRZÓSKA Łukasz Dawid lat 33, zam. Marklowice KWW Czas na Zmiany  27
31 1 KOWOL Józef lat 71, zam. Marklowice KWW "Samorządne Marklowice"  64
33 1 POLAK Danuta lat 55, zam. Marklowice KWW Danuta Polak-Pawliczek  43
34 1 NACZYŃSKI Łukasz lat 30, zam. Marklowice KWW Łukasza Naczyńskiego  44

 

Okręg nr 11

Nr. listyPozycjaNazwisko i imionaDane kandydataSkrót nazwy komitety wyborczegoilość głosów
27 1 FOJCIK Iwona Bernadeta lat 43, zam. Marklowice KWW Dbamy o Marklowice  64
30 1 WITA Łukasz Franciszek lat 31, zam. Marklowice KWW Czas na Zmiany  28
31 1 MOKROSZ Marian Antoni lat 47, zam. Marklowice KWW "Samorządne Marklowice"  41
32 1 KOMOREK Wojciech Grzegorz lat 30, zam. Marklowice KWW Wojciecha Komorka  68

 

Okręg nr 12

Nr. listyPozycjaNazwisko i imionaDane kandydataSkrót nazwy komitety wyborczegoilość głosów
27 1 WESOŁY Jerzy lat 60, zam. Marklowice KWW Dbamy o Marklowice  42
30 1 KLIMCZAK Tomasz Łukasz lat 34, zam. Marklowice KWW Czas na Zmiany  54
31 1 RDUCH Gabriel Józef lat 56, zam. Marklowice KWW "Samorządne Marklowice"  65

 

Okręg nr 13

Nr. listyPozycjaNazwisko i imionaDane kandydataSkrót nazwy komitety wyborczegoilość głosów
30 1 KUBALA Tomasz lat 39, zam. Marklowice KWW Czas na Zmiany  82
31 1 CHRÓSZCZ Damian lat 57, zam. Marklowice KWW "Samorządne Marklowice"  74

 

Okręg nr 14

Nr. listyPozycjaNazwisko i imionaDane kandydataSkrót nazwy komitety wyborczegoilość głosówi
30 1 SZULIK Barbara Gabriela lat 43, zam. Marklowice KWW Czas na Zmiany  44
31 1 BURSZCZYK Piotr Paweł lat 58, zam. Marklowice KWW "Samorządne Marklowice"  55

 

Okręg nr 15

Nr. listyPozycjaNazwisko i imionaDane kandydataSkrót nazwy komitety wyborczegoilość głosów
27 1 MARCOL Joanna Justyna lat 39, zam. Marklowice KWW Dbamy o Marklowice  15
31 1 ZAJĄC Piotr Leszek lat 33, zam. Marklowice KWW "Samorządne Marklowice"  118

Frekwencja wyborcza

Frekwencja na godzine 12:00

Obwód nr 1 (SP 1) - 20,13 %
Obwód nr 2 (SP 1)- 13,82  %
Obwód nr 3 (OSP)- 18,71 %
Obwód nr 4 (SP 2)- 22,87 %

Cała gmina 19,25 %

Frekwencja na godzine 17:30

Obwód nr 1 (SP 1) - 49,27%
Obwód nr 2 (SP 1) - 47,41%
Obwód nr 3 (OSP) - 47,68%
Obwód nr 4 (SP 2) - 51,77%

Cała gmina 49,23 %

Frekwencja na godzine 21:00

Obwód nr 1 (SP 1) - 58,33%
Obwód nr 2 (SP 1) - 52,92%
Obwód nr 3 (OSP) - 50,95%
Obwód nr 4 (SP 2) - 59,47%

Cała gmina 55,64 %

 

Wizualizacja Wyborcza dla powiatu Wodzisławskiego

odwołania członka komisji ze składu obwodowej komisji wyborczej nr 1 w Marklowicach w wyborach zarządzonych na 16 listopada 2014r.

UCHWAŁA nr 8
GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W MARKLOWICACH
z dnia 31 października 2014 roku.

w sprawie odwołania członka komisji ze składu obwodowej komisji wyborczej nr 1 w Marklowicach w wyborach zarządzonych na 16 listopada 2014r.

Na podstawie art.182 § 1 pkt 2 oraz art. 184 § 1 pkt. 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21 poz 112, z późn. zm.) Gminna Komisja Wyborcza w Marklowicach uchwala co następuje:

§ 1

W wyniku zrzeczenia się członkostwa odwołuje się ze składu Obwodowej Komisji Wyborczej nr 1 w Marklowicach w wyborach zarządzonych na 16 listopada 2014 roku Pana Sauer Damian Eugeniusz, zam. Marklowice, zgłoszony przez KWW Danuta Polak-Pawliczek.
Skład Obwodowej Komisji Wyborczej nr 1 w Marklowicach –załącznik nr 1 uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej
w Marklowicach

Jolanta Mrozek

Czytaj więcej...

INFORMACJA WÓJTA GMINY MARKLOWICE z dnia 24 października 2014 r.

o sporządzeniu spisu wyborców oraz o miejscu i czasie jego udostępniania
w związku z wyborami do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego i wyborem Wójta Gminy Marklowice,
zarządzonymi na dzień 16 listopada 2014r

Na podstawie art. 36§ 1-3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. – Kodeks wyborczy (Dz.U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.) Wójt Gminy Marklowice

powiadamia wyborców o sporządzeniu spisu wyborców oraz o miejscu i czasie
jego udostępniania w związku z wyborami do organów stanowiących jednostek
samorządu terytorialnego i wyborem Wójta Gminy Marklowice, zarządzonymi
na dzień 16 listopada 2014r

Spis wyborców jest udostępniany do wglądu w Urzędzie Gminy Marklowice w terminie od 26 października 2014r. do dnia 10 listopada 2014r. w godz.
od 8ºº do 15ᶟo w pok. 304 na pisemny wniosek wyborcy [§ 16 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 lipca 2011r w sprawie spisu wyborców (Dz.U Nr 158, poz. 942 oraz z 2014r poz. 931)]. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 5 do rozporządzenia.

Udostępnianie spisu wyborców do wglądu następuje przez udzielenie informacji, że osoba wskazana we wniosku jest ujęta w spisie wyborców lub nie figuruje w spisie (w tym również z powodu skreślenia ze spisu) albo że dane wpisane we wniosku różnią się od danych osoby wpisanej do spisu wyborców. Na żądanie wnioskodawcy udzielona informacja jest potwierdzana na piśmie
(§ 17 rozporządzenia).

Wójt Gminy Marklowice
(-) mgr inż. Tadeusz Chrószcz

___________________
Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011r Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147,poz.881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016 i Nr 217, poz. 1281 z 2012r poz. 849, 951 i 1529 oraz z 2014r poz. 179, 180 i 1072

Strona 1 z 4

Adres

Urząd Gminy Marklowice
ul. Wyzwolenia 71
44-321 Marklowice

Kontakt

tel. (+48 32) 45 92 800
fax. (+48 32) 45 92 802
mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Urząd Gminy czynny:

GODZINY URZĘDOWANIA

pon. wto. śro. od godz. 7:30 do godz. 15:30
czwartek od godz. 7:30 do godz. 17:00
piątek od godz. 7:30 do godz. 14:00