Text size

 

 

Czech English French German Italian Portuguese Russian Slovak Spanish Ukrainian
czwartek 18 sierpień 2022

OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Marklowicach z dnia 18 października 2014r.

Na podstawie art. 482 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2011r. Nr 21, poz. 112 z późniejszymi zmianami) Gminna Komisja Wyborcza w Marklowicach wzywa do dokonania dodatkowych zgłoszeń kandydatów na Wójta Gminy Marklowice.
Termin zgłaszania kandydatów przedłuża się do dnia 23 października 2014 roku do godziny 17:00 w siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Marklowicach tj.
Urząd Gminy Marklowice
ul. Wyzwolenia 71
pok. nr 205

Przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej
w Marklowicach

Jolanta Mrozek

OGŁOSZENIE

- do 26 października mija termin zgłaszania przez wyborców niepełnosprawnych zamiaru głosowania korespondencyjnego, w tym przy pomocy nakładek na karty go głosowania sporządzonych w alfabecie Braille'a

- do 2 listopada mija termin zgłaszania przez wyborców niepełnosprawnych zamiaru głosowania w lokalu wyborczym przy użyciu nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille'a

- do 7 listopada mija termin składania wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania.
Prawo do ustanowienia pełnomocnika do głosowania mają:
- wyborcy posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym
stopniu niepełnosprawności, a także wyborcy posiadający
równoznaczne orzeczenie organu rentowego, tj. orzeczenie o:
1. całkowitej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie art. 12 ust. 2 i
niezdolności do samodzielnej egzystencji, ustalone na podstawie art. 13 ust.5
ustawy z dnia 17 grudnia 1998r o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń
Społecznych
2. niezdolności do samodzielnej egzystencji, ustalone na podstawie art. 13 ust. 5
ustawy wymienionej w pkt 1
3. całkowitej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy
wymienionej w pkt 1
4. orzeczenie o zaliczeniu do I grupy inwalidów
5. orzeczenie o zaliczeniu do II grupy inwalidów a także osoby o stałej albo
długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym
przysługuje zasiłek pielęgnacyjny
jak również wyborca, który najpóźniej w dniu głosowania ukończy
75 lat może głosować przez pełnomocnika.

Pełnomocnikiem może być osoba:
- wpisana do rejestru wyborców w tej samej gminie, co udzielający pełnomocnictwa do głosowania lub posiadająca zaświadczenie o prawie do głosowania
Pełnomocnikiem nie może być osoba:
- wchodząca w skład komisji obwodowej właściwej dla obwodu głosowania osoby udzielającej pełnomocnictwa do głosowania
- mężowie zaufania
- kandydaci na Prezydenta Rzeczypospolitej
Pełnomocnictwo do głosowania można przyjąć tylko od jednej osoby lub od dwóch osób, jeżeli co najmniej jedną z nich jest wstępny (ojciec, matka, dziadek, babka, itd.), zstępny (syn, córka, wnuk, wnuczka, itd.), małżonek, brat, siostra lub osoba pozostająca w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli w stosunku do pełnomocnika.
Do wniosku należy dołączyć:
- pisemną zgodę osoby mającej być pełnomocnikiem na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania
- kopię aktualnego orzeczenia właściwego organu orzekającego o ustaleniu stopnia niepełnosprawności, jeżeli wyborca udzielający pełnomocnictwa w dniu głosowania nie będzie miał ukończonych 75 lat
- kopie zaświadczenia o prawie do głosowania wydanego osobie mającej być
pełnomocnikiem, jeżeli osoba ta nie jest ujęta w rejestrze wyborców w tej samej gminie co udzielający pełnomocnictwa.

- do 11 listopada mija termin składania wniosków przez wyborców przebywających o dopisanie do spisu wyborców w wybranym obwodzie głosowania na obszarze gminy właściwej ze względu na miejsce ich stałego zamieszkania

Zgłaszanie kandydatów na Radnych

 

Do dnia 7 października 2014 r.do godz. 24:00 Terytorialna Komisja Wyborcza przyjmuje
zgłaszania  list kandydatów na radnych, odrębnie dla każdego okręgu wyborczego dla wyborów do rad gmin

Gminna Komisja Wyborcza pełni dyżur w budynku Urzędu Gminy Marklowice pokój 205

Dyżury pełnione będą w siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Marklowicach:
w dniu: 24 września w godz. 7:30 – 15:30
w dniu 26 września w godz. 7:30 - 14:00
w dniach 25 września, 2, 3, 14, 15 października w godz. 7:30 - 17:00
w dniach 29, 30 września, 1, 8, 9, 10, 13 października w godz. 7:30 -16:30
w dniach 6, 16 października w godz. 7:30 - 18:00
w dniach 7, 17 października w godz. 7:30 - 24:00

INFORMACJA GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W MARKLOWICACH z dnia 23.09.2014 r.

o składzie oraz o siedzibie i pełnionych dyżurach
w związku z wyborami do Rady  Gminy Marklowice
oraz wyborami Wójta Gminy Marklowice
zarządzonymi na dzień 16 listopada 2014 r.

Skład Komisji:
1. Jolanta Mrozek        -    Przewodnicząca
2. Teresa Wanda Skupień      -    Z-ca Przewodniczącego   
3. Marcin Józef Burszczyk      -    Członek komisji   
4. Gabriela Zuzanna Krakowczyk    -    Członek komisji   
5. Agata Agnieszka Oskwarek    -    Członek komisji
6. Agnieszka Maria Styrnol      -    Członek komisji
7. Marek Józef Woryna      -    Członek komisji
Siedziba Gminnej Komisji Wyborczej w Marklowicach
Urząd Gminy Marklowice
ul. Wyzwolenia 71
pok. nr 205
telefon  32 459 28 21
32 459 28 10
32 459 28 29
telefaks   32 459 28 02
e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. , www.marklowice.pl
Dyżury pełnione będą w siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Marklowicach:
w dniu: 24 września w godz. 7:30 – 15:30
w dniu 26 września w godz. 7:30 - 14:00
w dniach 25 września, 2, 3, 14, 15 października w godz. 7:30 - 17:00
w dniach 29, 30 września, 1, 8, 9, 10, 13 października w godz. 7:30 -16:30
w dniach 6, 16 października w godz. 7:30 - 18:00
w dniach 7, 17 października w godz. 7:30 - 24:00


Przewodniczący
Gminnej Komisji Wyborczej
w Marklowicach
Jolanta Mrozek

Przyjmowanie zgłoszeń 6 września

Bielsko-Biała, dnia 1 września 2014 r.

Delegatura Krajowego Biura Wyborczego
w Bielsku-Białej

KOMUNIKAT

Informuję, że Komisarz Wyborczy w Bielsku-Białej będzie dodatkowo przyjmował zgłoszenia o utworzeniu komitetów wyborczych w dniu 6 września 2014 r. (sobota) w godz. 8.00 do 12.00 w siedzibie Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Bielsku-Białej,
ul. Piastowska 40, pokój 119.

Andrzej Adamek
Dyrektor Delegatury

Adres

Urząd Gminy Marklowice
ul. Wyzwolenia 71
44-321 Marklowice

Kontakt

tel. (+48 32) 45 92 800
fax. (+48 32) 45 92 802
mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Urząd Gminy czynny:

GODZINY URZĘDOWANIA

pon. wto. śro. od godz. 7:30 do godz. 15:30
czwartek od godz. 7:30 do godz. 17:00
piątek od godz. 7:30 do godz. 14:00