Text size

 

 

Czech English French German Italian Portuguese Russian Slovak Spanish Ukrainian
czwartek 28 wrzesień 2023

Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników

Nazwa Informacja dla pracodawców ubiegających się o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników
Opis Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników.
Miejsce Urząd Gminy Marklowice
ul. Wyzwolenia 71
44-321 Marklowice
Informacja Tel: (032) 459 28 41
Sposób załatwienia sprawy 1. Podmioty uprawnione:
- pracodawcy, którzy zawarli z młodocianymi pracownikami umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego, przysługuje na podstawie art. 122 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.) dofinansowanie kosztów kształcenia jeżeli:
1)   pracodawca lub osoba prowadząca zakład w imieniu pracodawcy albo osoba zatrudniona u pracodawcy posiada kwalifikacje wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych określone w przepisach w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania;
2) młodociany pracownik ukończył naukę zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy i zdał egzamin, zgodnie z przepisami, o których mowa w pkt 1.

2. Tryb i termin składania wniosku:
Pracodawca składa do Wójta Gminy Marklowice wniosek  o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika zamieszkałego na terenie gminy Marklowice wraz  z wymaganymi załącznikami w terminie 3 miesięcy od dnia zdania przez ucznia egzaminu.

3. Przyznanie dofinansowania.
Decyzję o przyznaniu dofinansowania lub odmowie dofinansowania wydaje Wójt Gminy Marklowice.

4. Wysokość kwoty dofinansowania.
Wysokość kwoty dofinansowania kosztów kształcenia młodocianego pracownika wynosi:
- do 8081 zł  - w przypadku nauki zawodu i okresie kształcenia wynoszącym 36 miesięcy; jeżeli okres kształcenia jest krótszy niż 36 miesięcy, kwotę dofinansowania wypłaca się w wysokości proporcjonalnej do okresu kształcenia;
- 254 zł  - za każdy pełny miesiąc kształcenia -w przypadku przyuczenia do wykonywania określonej pracy.

5. Źródła finansowania.
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników jest finansowane ze środków Funduszu Pracy.
Pliki

Adres

Urząd Gminy Marklowice
ul. Wyzwolenia 71
44-321 Marklowice

Kontakt

tel. (+48 32) 45 92 800
fax. (+48 32) 45 92 802
mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Urząd Gminy czynny:

GODZINY URZĘDOWANIA

pon. wto. śro. od godz. 7:30 do godz. 15:30
czwartek od godz. 7:30 do godz. 17:00
piątek od godz. 7:30 do godz. 14:00