Text size

 

 

Czech English French German Italian Portuguese Russian Slovak Spanish Ukrainian
czwartek 2 grudzień 2021

o sporządzeniu spisu wyborców oraz miejscu i czasie jego udostępniania w związku z wyborami posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonymi na dzień 26 maja 2019 r.

INFORMACJA
WÓJTA GMINY MARKLOWICE
z dnia 06 maja 2019 roku
o sporządzeniu spisu wyborców oraz miejscu i czasie jego udostępniania
w związku z wyborami posłów do Parlamentu Europejskiego
zarządzonymi na dzień 26 maja 2019 r.

Na podstawie art. 36 § 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz.U. z 2019r., poz. 648) Wójt Gminy Marklowice
powiadamia wyborców o sporządzeniu spisu wyborców oraz o miejscu i czasie jego udostępniania w związku z wyborami posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonymi na dzień 26 maja 2019r.
Spis wyborców jest udostępniany do wglądu w Urzędzie Gminy Marklowice w terminie od dnia 6 maja 2019r do dnia 20 maja 2019r. (między 21 a 8 dniem przed dniem wyborów każdy wyborca może sprawdzić w urzędzie gminy, w której spis wyborców został sporządzony, czy został w spisie uwzględniony)
w godz. od 7,30 do 15,30 na pisemny wniosek wyborcy [§ 15 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie spisu wyborców (Dz.U. z 2015r., poz. 5 oraz z 2019r., poz. 727)]. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 6 do rozporządzenia.
Udostępnianie spisu wyborców do wglądu następuje przez udzielenie informacji, że osoba wskazana we wniosku jest ujęta w spisie wyborców lub nie figuruje w spisie, w tym również z powodu skreślenia ze spisu, albo że dane wpisane we wniosku różnią się od danych osoby wpisanej do spisu wyborców. Na żądanie wnioskodawcy udzielona informacja jest potwierdzana na piśmie (§ 16 rozporządzenia).

Wniosek o udostępnienie spisu wyborców

Komisarz Wyborczy w Bielsku-Białej III Informacja o aktualnych składach obwodowych komisji wyborczych na obszarze właściwości

gm. Marklowice
Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1, Szkoła Podstawowa Nr 1, ul. Wyzwolenia 160, 44-321 Marklowice:

Czytaj więcej...

Dodatkowe zgłoszenia do obwodowych komisji wyborczych

 

INFORMACJA

Komisarza Wyborczego w Bielsku-Białej III

z dnia 29 kwietnia 2019 r.

 

Na podstawie art. 182 § 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684), w celu powołania w gminie Marklowice obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r., Komisarz Wyborczy w Bielsku-Białej III informuje, co następuje:

 

§ 1.

Pełnomocnicy wyborczy komitetów wyborczych mogą dokonać dodatkowych zgłoszeń kandydatów do dnia 30 kwietnia 2019 r. do godz. 15:30 w siedzibie Urzędu Gminy Marklowice do niżej wymienionych komisji wyborczych:

Czytaj więcej...

Adres

Urząd Gminy Marklowice
ul. Wyzwolenia 71
44-321 Marklowice

Kontakt

tel. (+48 32) 45 92 800
fax. (+48 32) 45 92 802
mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Urząd Gminy czynny:

GODZINY URZĘDOWANIA

pon. wto. śro. od godz. 7:30 do godz. 15:30
czwartek od godz. 7:30 do godz. 17:00
piątek od godz. 7:30 do godz. 14:00