Text size

 

 

Czech English French German Italian Portuguese Russian Slovak Spanish Ukrainian
czwartek 28 wrzesień 2023

Instrukcja głosowania korespondencyjnego

Instrukcja głosowania korespondencyjnego
1. Wyborca otrzymuje pakiet wyborczy zawierający:
1) kopertę zwrotną;
2) kartę do głosowania;
3) kopertę na kartę do głosowania;
4) oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu na karcie do głosowania;
5) niniejszą instrukcję.
Pakiet wyborczy może zawierać również nakładkę na kartę do głosowania sporządzoną w alfabecie Braille'a, jeżeli wyborca zwrócił się o jej przesłanie zgłaszając zamiar głosowania korespondencyjnego.
2. Na karcie do głosowania wyborca oddaje głos, w sposób określony w informacji znajdującej się na karcie do głosowania. Należy pamiętać, że znakiem „X" są co najmniej dwie linie przecinające się w obrębie kratki.
3. Po oddaniu głosu należy kartę do głosowania umieścić w kopercie z napisem „Koperta na kartę do głosowania" i kopertę tę zakleić. Niezaklejenie koperty na kartę do głosowania spowoduje, że karta do głosowania w niej się znajdująca nie będzie uwzględniona przy ustalaniu wyników głosowania. Do koperty na kartę do głosowania nie wkłada się oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu.
4. Zaklejoną kopertę na kartę do głosowania należy włożyć do koperty zwrotnej. Na kopercie zwrotnej umieszczony musi być adres i numer właściwej obwodowej komisji wyborczej. Jeżeli na kopercie zwrotnej nie ma adresu obwodowej komisji wyborczej, wpisuje go wyborca.

5. Następnie należy własnoręcznie podpisać oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu.
Wyborca musi upewnić się, że na formularzu oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu umieszczone są:
1) imię i nazwisko;
2) numer ewidencyjny PESEL;
3) własnoręczny podpis.
Oświadczenie wkłada się do koperty zwrotnej (z adresem i numerem obwodowej komisji wyborczej). Niewłożenie oświadczenia do koperty zwrotnej, niewypełnienie go lub niepodpisanie spowoduje, że karta do głosowania nie będzie uwzględniona przy ustalaniu wyników głosowania.
Kopertę zwrotną zawierającą:
1) zaklejoną kopertę z kartą do głosowania,
2) wypełnione i podpisane oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu
należy zakleić i najpóźniej do dnia 26 czerwca 2020 r. osobiście lub za pośrednictwem innej osoby:
1) wrzucić do nadawczej skrzynki pocztowej Poczty Polskiej znajdującej się na terenie gminy, w której zlokalizowana jest obwodowa komisja wyborcza właściwa dla danego wyborcy,
lub
2) dostarczyć kopertę zwrotną do właściwego urzędu gminy (w godzinach pracy urzędu).
Wyborca może w dniu głosowania, do czasu zakończenia głosowania, osobiście lub za pośrednictwem innej osoby dostarczyć kopertę zwrotną do obwodowej komisji wyborczej w obwodzie głosowania, w którym jest wpisany do spisu wyborców.

Strona 1 z 6

Adres

Urząd Gminy Marklowice
ul. Wyzwolenia 71
44-321 Marklowice

Kontakt

tel. (+48 32) 45 92 800
fax. (+48 32) 45 92 802
mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Urząd Gminy czynny:

GODZINY URZĘDOWANIA

pon. wto. śro. od godz. 7:30 do godz. 15:30
czwartek od godz. 7:30 do godz. 17:00
piątek od godz. 7:30 do godz. 14:00