Text size

 

 

Czech English French German Italian Portuguese Russian Slovak Spanish Ukrainian
piątek 29 wrzesień 2023

Rozwój Gminy

przystąpieniu do procedury postępowania w sprawie oceny oddziaływania planu na środowisko

przystąpieniu do procedury postępowania w sprawie oceny oddziaływania planu na środowisko

Na podstawie art. 32 ust. 1 pkt. 1 i 3, ust. 2, art.. 34 ust. 1 i art. 43 ust. 2 i 3 w związku z art. 19 ust. 1 i ust. 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 62 poz. 627 z dnia 20.06.2001 r.).

z a w i a d a m i a m , ż e

Czytaj więcej...

OBWIESZCZENIE

OBWIESZCZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego terenów dla obszaru pomiędzy
ul. Orlą, Wyzwolenia i Wiosny Ludów w Marklowicach


Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80 poz. 717 z późniejszymi zmianami) oraz Uchwały Rady Gminy Marklowice Nr XV/73/03 z dnia 30 października 2003 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów dla obszaru pomiędzy ul. Orlą, Wyzwolenia i Wiosny Ludów w Marklowicach obejmującego obszar 70 ha wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 10.01.2005 r. do 7.02.2005 r. w siedzibie Urzędu Gminy Marklowice, 44-321 Marklowice, ul. Wyzwolenia 71 : sala 205 w godz. od 12001500.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 27 stycznia 2005 r. w siedzibie Urzędu Gminy Marklowice : sala 204 o godzinie 1600.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.
Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Marklowice z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, ewentualnie numeru telefonu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21 lutego 2005 r.

Program ochrony środowiska i gospodarki odpadami dla gminy Marklowice

- PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA GMINY MARKLOWICE
( Listopad 2004 )

- PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY MARKLOWICE
( Wrzesień 2004 )

Więcej artykułów…

  1. STRATEGIA ROZWOJU

Strona 1 z 2

Adres

Urząd Gminy Marklowice
ul. Wyzwolenia 71
44-321 Marklowice

Kontakt

tel. (+48 32) 45 92 800
fax. (+48 32) 45 92 802
mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Urząd Gminy czynny:

GODZINY URZĘDOWANIA

pon. wto. śro. od godz. 7:30 do godz. 15:30
czwartek od godz. 7:30 do godz. 17:00
piątek od godz. 7:30 do godz. 14:00