spis

Spis jest najważniejszym badaniem realizowanym przez statystykę publiczną, którym objęci są wszyscy mieszkańcy Polski.

więcej informacji na ten temat na stronie https://spis.gov.pl/