Od 1 lipca 2021 r. na mocy znowelizowanej ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków wszedł w życie obowiązek zgłaszania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków źródeł ogrzewania budynków oraz stosowanych do ogrzewania paliw.
Obowiązek ten dotyczy zarówno właścicieli/zarządców budynków i lokali mieszkalnych, jak i niemieszkalnych. Obowiązek ten ma być realizowany poprzez złożenie odpowiedniej deklaracji. Można tego dokonać w formie elektronicznej https://zone.gunb.gov.pl (przy użyciu Profilu Zaufanego lub e-dowodu)  lub papierowo składając deklarację w urzędzie gminy.

Na złożenie deklaracji właściciele/zarządcy obiektów mają czas12 miesięcy ( tj. do 30 czerwca 2022 r.) w przypadku budynków istniejących lub 14 dni w przypadku budynków nowo powstałych i budynków, w których nastąpiło uruchomienie nowego źródła (w tym wymiana) po 1 lipca 2021 r.

Przed przystąpieniem do składania deklaracji, zachęcamy do zapoznania się z sekcją
„Najczęściej zadawane pytania (FAQ)”, na stronie: https://www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow

Informacje można uzyskać w  Urzędzie Gminy Marklowice pod nr telefonu: 32 459 28 33 (pokój 303, II piętro).

Druki i informacje do pobrania w poniższych załącznikach

 

Rozmiar: 259.67 KB 

Rozmiar: 420.17 KB