Gminne Biuro Spisowe w Marklowicach informuje, że od dnia 23 czerwca br. możliwe będzie dokonanie spisu w formie wywiadów bezpośrednich w terenie przez rachmistrzów spisowych.

prasa regionalna NSP 2021