W dniu 10.07 br. odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze OSP w Marklowicach.
Wśród zaproszonych gości byli Wójt Gminy Marklowice Tadeusz Chrószcz wraz z Sekretarzem Gminy Henrykiem Siedlaczkiem jak również Wiceprezes Zarządu Województwa Śl. druh Jerzy Szkatuła oraz Wiceprezes Zarządu Powiatowego Wodzisław Śl. druh Jan Czyżak i kapelan Ks. Janusz Jojko.


Po przedstawieniu Sprawozdań - finansowego i z działalności jednogłośnie udzielono Zarządowi absolutorium.
Następnie w głosowaniu jawnym dokonano wyboru:
Zarządu OSP:
1. Prezes - Piotr Skupień
2. Wiceprezes-naczelnik - Piotr Nowak
3. Z-ca naczelnika – Tomasz Tkocz
4. Sekretarz – Robert Pająk
5. Skarbnik – Błażej Błatoń
6. Gospodarz – Adam Krypczyk
7. Członek – Mateusz Błatoń
Komisji Rewizyjnej OSP:
1. Przewodniczący – Dawid Brachman
2. Wiceprzewodniczący - Radosław Matuszczyk
3. Członek – Rafał Skupień
Na delegatów na Zjazd Oddziału Miejsko-Gminnego wybrano:
1. Delegat – Błażej Zaliński
2. Delegat – Paweł Tkocz
Przedstawicielem do Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego wybrano:
1. Mariusz Brachman

""

""

""