W związku z przystąpieniem do remontów kapitalnych dróg wystąpią utrudnienia w ruchu na następujących odcinkach:

- ul. Gajowa od skrzyżowania z ul. Goplany do końca ulicy Gajowej - od 10.08 do 14.08
- ul. Jabłoniowa od posesji nr 20 w kierunku posesji nr 29 - od 11.08 do 14.08
- ul. Leśna od skrzyżowania z ul. Wiosny Ludów do posesji nr 5 od 10.08 do 12.08
- ul. Porzeczkowa od posesji nr 50 do posesji nr 56 - od 9.08 do 16.08
- ul. Porzeczkowa od przejazdu w kierunku posesji nr 1 - od 9.08 do 16.08
- ul. Widokowa od skrzyż. z ul. Wiosny Ludów do posesji nr 7 - od 11.08 do 16.08
- ul. Okrężna od posesji nr 38 do posesji nr 40 - od 12.08 do 17.08
- ul. Świerkowa od posesji nr 6 do posesji nr 12 od 10.08 do 16.08

wykonawcą robót jest
DROGRÓD Szymon Tekla
43-229 Ćwiklice
ul. Męczenników Oświęcimskich 37A
tel. (032) 4474049