240628442 328202375767286 5913500877300388202 n

Szkoła Podstawowa nr 1 w Marklowicach we współpracy z Urzędem Gminy pozyskała dotację z rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” w wysokości 80 tys. zł na doposażenie i poprawę standardu obecnie funkcjonującej stołówki szkolnej. Całkowita wartość projektu wynosi 100 tys. zł. Wkład własny Gminy Marklowice to 20 tys.
W ramach pozyskanej dotacji szkoła całkowicie zmodernizowała wizerunek stołówki szkolnej w starym budynku SP1: została wyburzona ściana w jadalni w celu otwarcia i rozjaśnienia przestrzeni, wymieniona została podłoga, oświetlenie, zakupiono nowe stoliki i krzesła, poszerzono okienka do wydawania posiłków. Całe zaplecze kuchni zostało wyposażone w nowe meble kuchenne ze stali nierdzewnej. Kompleksowo została również odnowiona kuchnia i jadalnia w nowym budynku SP1 – malowanie ścian z elementami dekoracyjnymi, doposażono tę stołówkę w sprzęt duży i drobny o wartości ponad 50 tys. zł. Wszystkie działania remontowe zostały już zakończone, doposażanie stołówki będzie odbywało się do grudnia 2021 r. Stołówka szkolna w Marklowicach gotuje codziennie do 300 obiadów dwudaniowych dla uczniów SP1 i SP2 ( w formie cateringu). Poniesione koszty i wykonane prace remontowo-modernizacyjne zdecydowanie poprawiły standard obecnych stołówek, a zakupiony sprzęt będzie służył dzieciom przez kolejne lata.

1 p1