Informujemy, że dodatkowo oznakowano skrzyżowanie ul. Krakusa z ul. Kilińskiego tabliczkami wskazującymi rzeczywisty przebieg drogi z pierwszeństwem przejazdu przez skrzyżowanie.