Trwają pracę nad diagnozą obszaru Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego. Diagnoza posłuży za punkt wyjścia do przygotowania Strategii Terytorialnej Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego na lata 2021-2027.
Jednym z etapów diagnozy są badania ankietowe dla mieszkańców regionu, przedstawicieli organizacji pozarządowych (NGO) i przedsiębiorców. Wypełnienie ankiet (nie zajmie to dłużej niż 15-20 min). Poprzez wypełnienie ankiety macie Państwo realny wpływ na przyszłość regionu oraz kierunki jego rozwoju.

https://subregion.pl/badania-ankietowe-dotyczace-strategii-terytorialnej-subregionu-zachodniego-wojewodztwa-slaskiego/