Z okazji Górniczego Święta „Barbórki” życzę całej Braci Górniczej dużo zdrowia, wszelkiej pomyślności a przede wszystkim spokojnej i bezpiecznej pracy. Oby Waszemu Górniczemu Stanowi zawsze towarzyszyła satysfakcja i duma z wykonywanej pracy, powszechny szacunek, godziwa zapłata. Niech święta Barbara będzie Wam wsparciem i otacza Was i Wasze Rodziny opieką każdego dnia.
Szczęść Boże

Przewodnicząca Rady Gminy                                                                                           Wójt Gminy Marklowice
    Krystyna Klocek                                                                                                              Tadeusz Chrószcz

Święta Barbara patronka górników