Przewodnicząca Rady Gminy Marklowice informuje, że obrady XXXVI Sesji Rady Gminy Marklowice odbędą się w dniu 20 grudnia 2021 r. o godz. 16:00 w trybie zdalnym.

Porządek obrad sesji