Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Gminy Marklowice w dziedzinie „kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji ”, „upowszechniania kultury fizycznej i sportu”, "ochrony zdrowia" na 2022 rok

Konkurs ofert na realizację zdań publicznych w dziedzinach:

Zadanie nr 1 kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji
Zadanie nr 2 upowszechniania kultury fizycznej i sportu
Zadanie nr 3 ochrona zdrowia

będzie trwać od 30 grudnia 2021 r. do 20 stycznia 2022 r. Szczegóły w zarządzeniu.

Zarządzenie

Wzór oferty

Wzór oświadczenia

Wzór sprawozdania