Zapraszamy Państwa – mieszkańców naszego regionu do wyrażenia opinii na temat warunków życia w naszej gminie.
Ankieta jest anonimowa a jej wyniki posłużą wyłącznie temu, aby dostosować Lokalną Strategię Rozwoju do potrzeb mieszkańców i regionu. Link do ankiety https://omikronbadania.pl/questo/b.php?a=5f0dc4b7&&b=8356813dc&&c=56d841ad