Przewodnicząca Rady Gminy Marklowice informuje, że  w dniu 3 marca 2022 r., o godz. 16.00  odbędzie się XXXVIII Sesja Rady Gminy Marklowice.
Obrady sesji odbędą się w trybie zdalnym.