Informujemy mieszkańców, u których przebywają Uchodźcy z Ukrainy, iż w razie konieczności mogą oni skorzystać z pomocy medycznej u lekarza rodzinnego w NZOZ Hipokrates w Marklowicach przy ul. T. Zana 5, po uprzednim przedstawieniu przez nich dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz zaświadczenie wystawione przez Straż Graniczną RP lub odcisk stempla Straży Granicznej RP w dokumencie podróży, potwierdzające legalny pobyt na terytorium RP, po przekroczeniu granicy od 24 lutego 2022 r., w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy.
Tel. 32 4550323