W związku z przystąpieniem do przebudowy odcinka ul Porzeczkowej od nr 38 do nr 32 od dnia 15 marca br. do dnia 30 maja br. wystąpią utrudnienia w ruchu.
Wykonawcą robót jest
PURE INVESTMENT Sp. z o.o.
44-500 Chorzów ul. Składowa 17/114

""