W związku z przystąpieniem do budowy odcinka ul. Środkowej w kierunku ul. Orlej od dnia 17 marca br. do dnia 30 kwietnia br. mogą wystąpić utrudnienia w ruchu.
Wykonawcą robót jest
Przedsiębiorstwo Robót Drogowych
44-400 Racibórz
ul. Adamczyka 12

""