Przewodnicząca Rady Gminy Marklowice informuje, że XL Sesja Rady Gminy Marklowice odbędzie się w dniu 7 kwietnia 2022 r., o godz. 16.00
Obrady sesji odbędą się w sali narad, pok. nr 204.

Porządek obrad w linku https://bip.marklowice.pl/bipkod/24828354