Marklowickie Stowarzyszenie Kobiet

Zaprasza do udziału w zadaniu Kontakty Ponad Barierami.
Warsztaty międzypokoleniowe - cudze chwalicie swego nie znacie.
Zadanie skierowane jest do osób w wieku +50, jak i osób między 16 a 30 rokiem życia z gminy Marklowice i obszaru LGD Morawskie Wrota
Uwaga osoby niepełnoletnie – udział za zgodą rodzica/opiekuna
Zgłoszenia pod numerem telefonu 784 005 681 do dnia 14 maja
Cykl Warsztatów Fotograficzno – Ekologicznych.
Zadanie pn. Kontakty ponad barierami. Warsztaty międzypokoleniowe - Cudze chwalicie swego nie znacie. Cykl warsztatów fotograficzno-ekologicznych dofinansowano w ramach Projektu grantowego pt.: „Kontakty ponad barierami – edukacja tworząca więzi międzypokoleniowe oraz działania aktywizujące mieszkańców”

""