Przewodnicząca Rady Gminy Marklowice informuje, że w dniu 12 maja 2022 r., o godz. 16.00 odbędzie się XLI Sesja Rady Gminy Marklowice.
Obrady sesji odbędą się w budynku Urzędu Gminy Marklowice, na sali obrad, pok. nr 204.