Wójt Gminy Marklowice ogłasza nabór wniosków na wymianę nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe na:

- kocioł węglowy z automatycznym podawaniem paliwa posiadający certyfikat Ecodesigne,

- kocioł na pelet drzewny posiadający certyfikat Ecodesigne,

- kocioł zgazowujący drewno posiadający certyfikat Ecodesigne,

- pompę ciepła do ogrzewania pomieszczeń,

- ogrzewanie elektryczne,

- kocioł gazowy kondensacyjny lub z zamkniętą komorą spalania,

zgodnie z Zasadami udzielania dotacji celowej w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji w Gminie Marklowice.

W przypadku zakwalifikowania wniosku, wymiana kotła może nastąpić dopiero po podpisaniu umowy z Gminą Marklowice, jednak nie później niż do dnia 30 listopada 2022 r.

Wnioski można składać w Urzędzie Gminy Marklowice pokój 315 lub 303 II piętro w godzinach pracy urzędu w dniach od 30 maja do 10 czerwca 2022r.

 Druk wniosku:

 

Rozmiar: 122.6 KB