W związku z przystąpieniem do robót związanych z usunięciem awarii sieci gazowej od dnia 1.06.2022 r. do dnia 10.06.2022 r. wystąpią utrudnienia w ruchu na odcinku ul. Wiśniowej od posesji nr 7 do posesji nr 12
inwestorem jest
Zakład Gazowniczy w Zabrzu 41-800 Zabrze ul. Szczęść Boże 11
wykonawcą jest
TOM-SANIT Sp. z o.o. 41-807 Zabrze ul. Mickiewicza 64
tel. 661-041-400

""