W dniu wczorajszym, po przerwie spowodowanej pandemią odbyło się spotkanie marklowickich rolników dotyczące organizacji tegorocznych Dożynek. Wybrano mieszkańców najbardziej zasłużonych dla rolnictwa oraz starostów, wytypowano także trasę korowodu dożynkowego. Tegoroczne Dożynki odbędą się 28.08.2022 r.

Obraz2