W związku z przystąpieniem do robót związanych z remontem sieci gazowej od dnia 7.07.2022 r. do dnia 21.07.2022 r. wystąpią utrudnienia
w ruchu na odcinku ul. Wiśniowej od posesji nr 7 do posesji nr 12

inwestorem jest
Zakład Gazowniczy w Zabrzu 41-800 Zabrze ul. Szczęść Boże 11

wykonawcą jest
TOM-SANIT Sp. z o.o.
41-807 Zabrze
ul. Mickiewicza 64
tel. 530-211-363

przebudowa ulicy2