Do 15 sierpnia trwają zapisy na konkurs pt. Estetyczne otoczenie domu. Zgłoszenia przyjmowane są w Urzędzie Gminy Marklowice w Pionie Spraw Społecznych (pokój 307) lub pod nr telefonu 32 459 28 05 lub 06. Do zgłoszenia można dołączyć dokumentację fotograficzną w postaci elektronicznej lub papierowej (z podaniem daty wykonania) z okresu poprzedzającego termin oględzin posesji przez komisję.
Zgłoszenia może dokonać właściciel posesji lub instytucje i osoby prawne lub fizyczne - po uzyskaniu zgody właścicieli. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się w trakcie Dożynek Gminnych.