11.11.2022 r. obchody Święta Niepodległości rozpoczęły się w Marklowicach uroczystą mszą świętą "Za Ojczyznę" o godz.9 00 w kościele parafialnym pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika. Mszę św. w obecności mieszkańców i pocztów sztandarowych Gminy Marklowice, Szkoły Podstawowej nr 1, Ochotniczej Straży Pożarnej, górników i rolników odprawił ks. Proboszcz Janusz Jojko.
Przed mszą św. Zastępca Wójta Gminy Pan Piotr Galus wraz z Radnymi złożyli wiązanki kwiatów przy Pomniku Powstańczym oraz pod tablicą ku czci poległych "Za Ojczyznę".

radni wraz z wójtem gminy składają kwiaty przy pomniku

radni wraz z wójtem gminy składają kwiaty przy pomniku