Z okazji Dnia Pracownika Socjalnego Pracownikom Ośrodka Pomocy Społecznej składam najlepsze życzenia z okazji ich święta. Dziękuję Wam za Waszą pracę, zaangażowanie i stawianie czoła trudnym wyzwaniom. Życzę Wam zdrowia i siły do dalszej pracy na rzecz pomocy drugiemu człowiekowi.
Wójt Gminy Marklowice
Tadeusz Chrószcz

""