W związku ze zbliżającym się sezonem zimowym oraz prognozami IMGW dotyczącymi intensywnych opadów śniegu i spadku temperatury w najbliższych dniach przypomina się właścicielom, zarządcom i użytkownikom nieruchomości, ze szczególnym uwzględnieniem obiektów tymczasowych oraz budynków wielkopowierzchniowych (hale sportowe, magazyny) o obowiązku usuwania śniegu z dachów i odśnieżania chodników (zgodnie z art. 5, ust.1, pkt. 4 Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach).

""