Gmina Marklowice przystąpiła do realizacji Programów „Opieka Wytchnieniowa” – edycja 2023 oraz "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2023, Programy finansowane są przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej z państwowych funduszy celowych - Funduszu Solidarnościowego. Szczegółowe informacje na stronie internetowej Ośrodka Pomocy Społecznej w Marklowicach https://bip-ops.marklowice.pl