Na ostatniej sesji absolutoryjnej Wójt Gminy Tadeusz Chrószcz poinformował, iż Gmina Marklowice pozyskała tylko w przeciągu ostatnich dwóch lat – prawie 20 mln na różne programy społeczne i zadania inwestycyjne, co stanowi prawie 4 tys. zł na mieszkańca. W poniedziałek 12.06 br. Wójt Gminy podpisał umowę i odebrał kolejną promesę finansową dla mieszkańców Gminy Marklowice w wysokości 375.000 zł. Środki w w/w wysokości stanowią 60% wartości kosztorysowej i są efektem udziału Gminy w konkursie ogłoszonym przez Marszałka Województwa Śląskiego na modernizację i budowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych w 2023 r. Za tę kwotę zostanie zmodernizowana ul. Długa ponieważ wniosek konkretnie tej ulicy dotyczył. Warto wspomnieć także, że Gmina Marklowice znalazła się wśród gmin, które otrzymały najwyższą dotację.

""